Zahvale

Iskreno se zahvaljujemo Škofijski Karitas Celje za odprtje sklica za Lino.

Hvala velikodušnim  posameznikom, ki so z veliko srčnostjo nesebično priskočili na pomoč pri izvedbi projekta zbiranja denarja za Lino:

  • Karoline Turk za prevod teksta v nemški jezik
  • Mojci Mele za prevod teksta v angleški jezik
  • Bojani Simonič za prevod teksta v italijanski jezik 


Zahvala podjetju Slovenske železnice d. o. o. Ljubljana za izkazano podporo, za roko pomoči v finančni vrednosti 1000 eur, s katerimi se bo marca 2020 pokril račun za terapije v hiperbarični kisikovi komori.

Spletno stran sta izdelali Vanesa Podreka in Mojca Kalčič. Hvala.

Več o njunem delu si lahko ogledate na https://e-strani.si/

Iskreno se zahvaljujemo za donacijo profesionalno posnetih fotografij naše družine.

Njegovo delo si lahko ogledate na spletni strani https://www.simenzupancic.com/

Zahvaljujemo se za donacijo in podporo pri zbiranju sredstev za prvo terapijo z matičnimi celicami.

Društvo najdete na spletni strani https://www.nevergiveup.si/

Iskrena hvala “Lions klub Krško” za podarjeno donacijo 400 eur, za pomoč pri terapijah za hčero Lino Šukelj.